Biskupství brněnské

Detail farnosti

Opatov na Moravě

Římskokatolická farnost Opatov na Moravě
v děkanství třebíčském, okres Třebíč

Adresa:
675 28 Opatov 65

Tel.: 736 607 291

e-mail: opatov@dieceze.cz

IČO: 64269388

Kostely a kaple
kostel farní sv. Bartoloměje (GPS)
kaple Jména Panny Marie (Brtnička)
kaple sv. Anny (Opatov na Moravě)

Do farnosti patří tyto obce/části obcí:
Brtnička
Hutě
Opatov
Adorační den a den vzájemných modliteb farností a bohoslovců kněžského semináře:
Opatov na Moravě  
20. května

© 2000-2024, Biskupství brněnské