Biskupství brněnské

Detail farnosti

Okříšky

Římskokatolická farnost Okříšky
v děkanství třebíčském, okres Třebíč

Adresa:
Na Návsi 32, 675 21 Přibyslavice

Tel.: 568 870 251

e-mail: okrisky@dieceze.cz

WWW: http://rkfokrisky.webnode.cz

IČO: 64269132

Kostely a kaple
kostel farní Jména Panny Marie (GPS)
kaple (Okříšky)

Do farnosti patří tyto obce/části obcí:
Okříšky
Významné dny farnosti:
11. června  Den vzájemných modliteb farností za bohoslovce
a bohoslovců za farnosti brněnské diecéze
9. července  Adorační den   

© 2000-2019, Biskupství brněnské