Biskupství brněnské

Detail farnosti

Oleksovice

Římskokatolická farnost Oleksovice
v děkanství moravskokrumlovském, okres Znojmo

Adresa:
671 62 Oleksovice 1

Tel.: 514 514 183

e-mail: oleksovice@dieceze.cz

WWW: http://oleksovice.farnost.cz

IČO: 70819777

Kostely a kaple
kostel farní Nanebevzetí Panny Marie (GPS)
kostel filiální Panny Marie Sněžné (Čejkovice u Znojma) (GPS)
kaple (Oleksovice)

Do farnosti patří tyto obce/části obcí:
Čejkovice
Lechovice (část?)
Oleksovice
Stošíkovice na Louce
Významné dny farnosti:
3. června  Den vzájemných modliteb farností za bohoslovce
a bohoslovců za farnosti brněnské diecéze
13. března  Adorační den   

© 2000-2019, Biskupství brněnské