Biskupství brněnské

Detail farnosti

Ostrov u Macochy

Římskokatolická farnost Ostrov u Macochy
v děkanství blanenském, okres Blansko

Adresa:
679 14 Ostrov u Macochy 78

Tel.: 737 161 165

e-mail: ostrovumacochy@dieceze.cz

IČO: 65336348

Kostely a kaple
kostel farní sv. Maří Magdalény (GPS)

Do farnosti patří tyto obce/části obcí:
Ostrov u Macochy
Významné dny farnosti:
10. ledna  Den vzájemných modliteb farností za bohoslovce
a bohoslovců za farnosti brněnské diecéze
31. srpna  Adorační den   (nejbližší neděle po uvedeném datu)

© 2000-2019, Biskupství brněnské