Biskupství brněnské

Detail farnosti

Otnice

Římskokatolická farnost Otnice
v děkanství slavkovském, okres Vyškov

Adresa:
Dědina 50, 683 54 Otnice

Tel.: 544 240 019

e-mail: otnice@dieceze.cz

WWW: http://www.otnice.9e.cz

IČO: 61729680

Kostely a kaple
kostel farní sv. Aloise (GPS)
kostel filiální sv. Václava (Lovčičky) (GPS)
kaple sv. Floriána (Lovčičky)
kaple sv. Floriána (Lovčičky)
kaple sv. Anny (Milešovice)
kaple sv. Anny (Milešovice)
kaple Božího milosrdenství a sv. Faustiny (Otnice)

Do farnosti patří tyto obce/části obcí:
Lovčičky
Milešovice
Otnice
Adorační den a den vzájemných modliteb farností a bohoslovců kněžského semináře:
Otnice  
24. března

© 2000-2024, Biskupství brněnské