Biskupství brněnské

Detail farnosti

Obyčtov

Římskokatolická farnost Obyčtov
v děkanství žďárském, okres Žďár nad Sázavou

Adresa:
591 01 Obyčtov 47

Tel.: 566 678 169

e-mail: obyctov@dieceze.cz

IČO: 48898767

Kostely a kaple
kostel farní Navštívení Panny Marie (GPS)
kaple sv. Cyrila a Metoděje (Hodíškov)
kaple Panny Marie Bolestné (Vatín)

Do farnosti patří tyto obce/části obcí:
Hodíškov
Obyčtov
Sazomín
Suky
Vatín
Adorační den a den vzájemných modliteb farností a bohoslovců kněžského semináře:
Obyčtov  
30. května

© 2000-2024, Biskupství brněnské