Biskupství brněnské

Detail farnosti

Ochoz u Brna

Římskokatolická farnost Ochoz u Brna
v děkanství brněnském, okres Brno-venkov

Adresa:
664 02 Ochoz u Brna 33

Tel.: 604 461 186

e-mail: ochoz@dieceze.cz

WWW: http://farnost.ochozubrna.cz

IČO: 65265246

Kostely a kaple
kostel farní sv. Václava (GPS)

Do farnosti patří tyto obce/části obcí:
Obce
Ochoz u Brna
Prostřední mlýn
Významné dny farnosti:
25. ledna  Den vzájemných modliteb farností za bohoslovce
a bohoslovců za farnosti brněnské diecéze
20. března  Adorační den   

© 2000-2019, Biskupství brněnské