Biskupství brněnské

Detail farnosti

Moravská Nová Ves

Římskokatolická farnost Moravská Nová Ves
v děkanství břeclavském, okres Břeclav

Adresa:
Kovářská 978, 691 55 Moravská Nová Ves

Tel.: 736 529 229

e-mail: moravskanovaves@dieceze.cz

WWW: http://farnostmnves.cz

IČO: 66599679

Kostely a kaple
kostel farní sv. Jakuba Staršího (GPS)
kostel filiální sv. stětí Jana Křtitele (Týnec na Moravě) (GPS)
kaple sv. Bartoloměje (Hrušky)
kaple (Týnec na Moravě)

Do farnosti patří tyto obce/části obcí:
Hrušky
Moravská Nová Ves
Týnec
Významné dny farnosti:
17. května  Den vzájemných modliteb farností za bohoslovce
a bohoslovců za farnosti brněnské diecéze
29. června  Adorační den   

© 2000-2019, Biskupství brněnské