Biskupství brněnské

Detail farnosti

Nové Sady

Římskokatolická farnost Nové Sady
v děkanství telčském, okres Jindřichův Hradec

Adresa:
Krajířova 18, 380 01 Dačice, Dačice I

Tel.: 384 420 297

e-mail: novesady@dieceze.cz

WWW: http://www.farnosti-slavonicka.cz

IČO: 69099812

Kostely a kaple
kostel farní sv. Oldřicha (GPS)
kaple Krista Krále (Bělčovice)
kaple sv. Michaela (Chvalkovice u Dešné)
kaple sv. Bartoloměje (Marketa)
kaple (Nové Hobzí)
kaple Krista Krále (Písečné u Slavonic)
kaple sv. Josefa (Václavov u Chvaletína)

Do farnosti patří tyto obce/části obcí:
Bělčovice
Chvalkovice u Dešné
Markéta
Modletice
Nové Hobzí
Nové Sady u Písečného
Písečné u Slavonic
Václavov u Chvaletína
Adorační den a den vzájemných modliteb farností a bohoslovců kněžského semináře:
Nové Sady  
12. ledna

© 2000-2024, Biskupství brněnské