Biskupství brněnské

Detail farnosti

Nové Sady

Římskokatolická farnost Nové Sady
v děkanství telčském, okres Jindřichův Hradec

Adresa:
náměstí Míru 477, 378 81 Slavonice

Tel.: 605 173 375

e-mail: novesady@dieceze.cz

IČO: 69099812

Kostely a kaple
kostel farní sv. Oldřicha (GPS)
kaple Krista Krále (Bělčovice)
kaple sv. Michaela (Chvalkovice u Dešné)
kaple sv. Bartoloměje (Marketa)
kaple (Nové Hobzí)
kaple Krista Krále (Písečné u Slavonic)
kaple sv. Josefa (Václavov u Chvaletína)

Do farnosti patří tyto obce/části obcí:
Bělčovice
Chvalkovice u Dešné
Markéta
Modletice
Nové Hobzí
Nové Sady u Písečného
Písečné u Slavonic
Václavov u Chvaletína
Významné dny farnosti:
24. listopadu  Den vzájemných modliteb farností za bohoslovce
a bohoslovců za farnosti brněnské diecéze
28. ledna  Adorační den   (nejbližší neděle po uvedeném datu)

© 2000-2019, Biskupství brněnské