Biskupství brněnské

Detail farnosti

Načeratice

Římskokatolická farnost Načeratice
v děkanství znojemském, okres Znojmo

Adresa:
Načeratice 36, 669 02 Znojmo

Tel.: 515 230 117

e-mail: naceratice@dieceze.cz

IČO: 49440977

Kostely a kaple
kostel farní Panny Marie Bolestné (GPS)
kaple Panny Marie Bolestné (Derflice)

Do farnosti patří tyto obce/části obcí:
Derflice
Načeratice
Znojmo [Derflice+Načeratice]
Významné dny farnosti:
21. dubna  Den vzájemných modliteb farností za bohoslovce
a bohoslovců za farnosti brněnské diecéze
23. srpna  Adorační den   

© 2000-2019, Biskupství brněnské