Biskupství brněnské

Detail farnosti

Rousínov u Vyškova

Římskokatolická farnost Rousínov u Vyškova
v děkanství slavkovském, okres Vyškov

Adresa:
Kroužecká 1, 683 01 Rousínov

Tel.: 517 371 379

e-mail: rousinov@dieceze.cz

WWW: http://www.farnostrousinov.cz

IČO: 61729850

Kostely a kaple
kostel farní sv. Václava (GPS)
kostel filiální sv. Petra a Pavla (Podbřežice) (GPS)
kostel filiální sv. Maří Magdalény (Rousínov u Vyškova) (GPS)
kostel filiální sv. Barbory (Velešovice) (GPS)
kaple Panny Marie (Čechyně)
kaple sv. Floriána (Rousínov u Vyškova)
kaple sv. Floriána (Rousínov u Vyškova)
kaple sv. Jana Nepomuckého (Velešovice)

Do farnosti patří tyto obce/části obcí:
Čechyně
Kroužek
Rousínov
Rousínovec
Slavíkovice
Velešovice
Významné dny farnosti:
28. dubna  Den vzájemných modliteb farností za bohoslovce
a bohoslovců za farnosti brněnské diecéze
29. ledna  Adorační den   

© 2000-2019, Biskupství brněnské