Biskupství brněnské

Detail farnosti

Nevojice

Římskokatolická farnost Nevojice
v děkanství slavkovském, okres Vyškov

Adresa:
685 01 Nevojice 36

Tel.: 517 383 516

e-mail: nevojice@dieceze.cz

IČO: 61729787

Kostely a kaple
kostel farní sv. Mikuláše (GPS)

Do farnosti patří tyto obce/části obcí:
Letošov
Nevojice
Adorační den a den vzájemných modliteb farností a bohoslovců kněžského semináře:
Nevojice  
25. července

© 2000-2024, Biskupství brněnské