Biskupství brněnské

Detail farnosti

Velké Němčice

Římskokatolická farnost Velké Němčice
v děkanství hustopečském, okres Břeclav

Adresa:
Městečko 71, 691 63 Velké Němčice

Tel.: 519 417 229

e-mail: velkenemcice@dieceze.cz

WWW: http://velkenemcice.farnost.cz

IČO: 60680067

Kostely a kaple
kostel farní sv. Václava + Víta (GPS)

Do farnosti patří tyto obce/části obcí:
Velké Němčice
Významné dny farnosti:
3. dubna  Den vzájemných modliteb farností za bohoslovce
a bohoslovců za farnosti brněnské diecéze
19. června  Adorační den   (nejbližší neděle po uvedeném datu)

© 2000-2019, Biskupství brněnské