Biskupství brněnské

Detail farnosti

Velké Němčice

Římskokatolická farnost Velké Němčice
v děkanství hustopečském, okres Břeclav

Adresa:
Městečko 71, 691 63 Velké Němčice

Tel.: 519 417 229

e-mail: velkenemcice@dieceze.cz

WWW: http://paxvobis.cz

IČO: 60680067

Kostely a kaple
kostel farní sv. Václava + Víta (GPS)

Do farnosti patří tyto obce/části obcí:
Velké Němčice
Adorační den a den vzájemných modliteb farností a bohoslovců kněžského semináře:
Velké Němčice  
19. června

© 2000-2024, Biskupství brněnské