Biskupství brněnské

Detail farnosti

Neslovice

Římskokatolická farnost Neslovice
v děkanství rosickém, okres Brno-venkov

Adresa:
Hlavní 63, 664 91 Neslovice

Tel.: 603 597 155

e-mail: neslovice@dieceze.cz

IČO: 49460081

Kostely a kaple
kostel farní Narození Panny Marie (GPS)
kostel filiální sv. Kunhuty (Hlína u Ivančic) (GPS)
kaple sv. Floriána (Neslovice)

Do farnosti patří tyto obce/části obcí:
Hlína
Kratochvilka
Neslovice
Adorační den a den vzájemných modliteb farností a bohoslovců kněžského semináře:
Neslovice  
30. listopadu

© 2000-2024, Biskupství brněnské