Biskupství brněnské

Detail farnosti

Neslovice

Římskokatolická farnost Neslovice
v děkanství rosickém, okres Brno-venkov

Adresa:
Hlavní 63, 664 91 Neslovice

Tel.: 736 529 399

e-mail: neslovice@dieceze.cz

IČO: 49460081

Kostely a kaple
kostel farní Narození Panny Marie (GPS)
kostel filiální sv. Kunhuty (Hlína u Ivančic) (GPS)
kaple sv. Floriána (Neslovice)

Do farnosti patří tyto obce/části obcí:
Hlína
Kratochvilka
Neslovice
Významné dny farnosti:
8. května  Den vzájemných modliteb farností za bohoslovce
a bohoslovců za farnosti brněnské diecéze
30. listopadu  Adorační den   

© 2000-2019, Biskupství brněnské