Biskupství brněnské

Detail farnosti

Němčičky

Římskokatolická farnost Němčičky
v děkanství hustopečském, okres Břeclav

Adresa:
691 07 Němčičky 96

Tel.: 737 155 093

e-mail: nemcicky@dieceze.cz

IČO: 66598915

Kostely a kaple
kostel farní Navštívení Panny Marie (GPS)

Do farnosti patří tyto obce/části obcí:
Němčičky
Adorační den a den vzájemných modliteb farností a bohoslovců kněžského semináře:
Němčičky  
16. června

© 2000-2024, Biskupství brněnské