Biskupství brněnské

Detail farnosti

Němčičky

Římskokatolická farnost Němčičky
v děkanství hustopečském, okres Břeclav

Adresa:
691 07 Němčičky 96

Tel.: 736 529 222

e-mail: nemcicky@dieceze.cz

IČO: 66598915

Kostely a kaple
kostel farní Navštívení Panny Marie (GPS)

Do farnosti patří tyto obce/části obcí:
Němčičky
Významné dny farnosti:
24. května  Den vzájemných modliteb farností za bohoslovce
a bohoslovců za farnosti brněnské diecéze
16. června  Adorační den   (nejbližší neděle po uvedeném datu)

© 2000-2019, Biskupství brněnské