Biskupství brněnské

Detail farnosti

Novosedly

Římskokatolická farnost Novosedly
v děkanství mikulovském, okres Břeclav

Adresa:
nám. Svobody 2/3, 691 83 Drnholec

Tel.: 519 519 234

e-mail: novosedly@dieceze.cz

IČO: 64520463

Kostely a kaple
kostel farní sv. Oldřicha (GPS)
kaple sv. Oldřicha (Novosedly na Moravě)

Do farnosti patří tyto obce/části obcí:
Novosedly
Adorační den a den vzájemných modliteb farností a bohoslovců kněžského semináře:
Novosedly  
21. března

© 2000-2024, Biskupství brněnské