Biskupství brněnské

Detail farnosti

Nemotice

Římskokatolická farnost Nemotice
v děkanství slavkovském, okres Vyškov

Adresa:
683 33 Nemotice 1

Tel.: 605 352 976

e-mail: nemotice@dieceze.cz

WWW: http://farnostnemotice.cz

IČO: 61729728

Kostely a kaple
kostel farní sv. Václava (GPS)
kaple sv. Cyrila a Metoděje (Mouchnice)

Do farnosti patří tyto obce/části obcí:
Mouchnice
Nemotice
Snovídky
Významné dny farnosti:
20. března  Den vzájemných modliteb farností za bohoslovce
a bohoslovců za farnosti brněnské diecéze
2. srpna  Adorační den   

© 2000-2019, Biskupství brněnské