Biskupství brněnské

Detail farnosti

Nemotice

Římskokatolická farnost Nemotice
v děkanství slavkovském, okres Vyškov

Adresa:
683 33 Nemotice 1

Tel.: 608 077 718

e-mail: nemotice@dieceze.cz

WWW: http://nemotice.rkf.cz

IČO: 61729728

Kostely a kaple
kostel farní sv. Václava (GPS)
kaple sv. Cyrila a Metoděje (Mouchnice)

Do farnosti patří tyto obce/části obcí:
Mouchnice
Nemotice
Snovídky
Adorační den a den vzájemných modliteb farností a bohoslovců kněžského semináře:
Nemotice  
21. června

© 2000-2024, Biskupství brněnské