Biskupství brněnské

Detail farnosti

Nížkovice

Římskokatolická farnost Nížkovice
v děkanství slavkovském, okres Vyškov

Adresa:
684 01 Nížkovice 14

Tel.: 605 761 414

e-mail: nizkovice@dieceze.cz

IČO: 61729701

Kostely a kaple
kostel farní sv. Kunhuty (GPS)

Do farnosti patří tyto obce/části obcí:
Nížkovice
Významné dny farnosti:
8. dubna  Den vzájemných modliteb farností za bohoslovce
a bohoslovců za farnosti brněnské diecéze
26. ledna  Adorační den   

© 2000-2019, Biskupství brněnské