Biskupství brněnské

Detail farnosti

Nížkovice

Římskokatolická farnost Nížkovice
v děkanství slavkovském, okres Vyškov

Adresa:
684 01 Nížkovice 14

Tel.: 737 588 867

e-mail: nizkovice@dieceze.cz

WWW: http://rkf-nizkovice.estranky.cz

IČO: 61729701

Kostely a kaple
kostel farní sv. Kunhuty (GPS)

Do farnosti patří tyto obce/části obcí:
Nížkovice
Adorační den a den vzájemných modliteb farností a bohoslovců kněžského semináře:
Nížkovice  
8. listopadu

© 2000-2024, Biskupství brněnské