Biskupství brněnské

Detail farnosti

Nikolčice

Římskokatolická farnost Nikolčice
v děkanství hustopečském, okres Břeclav

Adresa:
691 71 Nikolčice 147

Tel.: 731 619 807

e-mail: nikolcice@dieceze.cz

IČO: 64520111

Kostely a kaple
kostel farní sv. Jakuba Staršího (GPS)

Do farnosti patří tyto obce/části obcí:
Nikolčice
Adorační den a den vzájemných modliteb farností a bohoslovců kněžského semináře:
Nikolčice  
6. října

© 2000-2024, Biskupství brněnské