Biskupství brněnské

Detail farnosti

Nikolčice

Římskokatolická farnost Nikolčice
v děkanství hustopečském, okres Břeclav

Adresa:
691 71 Nikolčice 147

Tel.: 731 619 807

e-mail: nikolcice@dieceze.cz

IČO: 64520111

Kostely a kaple
kostel farní sv. Jakuba Staršího (GPS)

Do farnosti patří tyto obce/části obcí:
Nikolčice
Významné dny farnosti:
10. prosince  Den vzájemných modliteb farností za bohoslovce
a bohoslovců za farnosti brněnské diecéze
26. září  Adorační den   (nejbližší neděle po uvedeném datu)

© 2000-2019, Biskupství brněnské