Biskupství brněnské

Detail farnosti

Nosislav

Římskokatolická farnost Nosislav
v děkanství modřickém, okres Brno-venkov

Adresa:
Komenského 104, 691 64 Nosislav

Tel.: 731 607 034

e-mail: nosislav@dieceze.cz

IČO: 65264614

Kostely a kaple
kostel farní sv. Jakuba Staršího (GPS)

Do farnosti patří tyto obce/části obcí:
Nosislav
Významné dny farnosti:
17. června  Den vzájemných modliteb farností za bohoslovce
a bohoslovců za farnosti brněnské diecéze
27. září  Adorační den   (nejbližší neděle po uvedeném datu)

© 2000-2019, Biskupství brněnské