Biskupství brněnské

Detail farnosti

Mikulov na Moravě-sv.Jan

Římskokatolická farnost u kostela sv. Jana, Mikulov na Moravě
v děkanství mikulovském, okres Břeclav

Adresa:
Náměstí 4, 692 01 Mikulov

Tel.: 539 029 959

e-mail: mikulov-jan@dieceze.cz

WWW: http://farnostimikulovska.cz

IČO: 67025901

Kostely a kaple
kostel farní sv. Jana Křtitele (GPS)

Do farnosti patří tyto obce/části obcí:
Mikulov
Významné dny farnosti:
7. června  Den vzájemných modliteb farností za bohoslovce
a bohoslovců za farnosti brněnské diecéze
3. dubna  Adorační den   

© 2000-2019, Biskupství brněnské