Biskupství brněnské

Detail farnosti

Nová Říše

Římskokatolická farnost Nová Říše
v děkanství telčském, okres Jihlava

Adresa:
U Kláštera 1, 588 65 Nová Říše

Tel.: 567 318 110

e-mail: novarise@dieceze.cz

WWW: http://www.klasternovarise.cz

IČO: 63438780

Kostely a kaple
kostel farní sv. Petra a Pavla (GPS)
kaple Navštívení Panny Marie (Červený Hrádek u Dačic)
kaple sv. Cyrila a Metoděje (Dolní Vilímeč)
kaple sv. Kříže (Nová Říše)
kaple sv. Anny (Nová Říše)
kaple sv. Jana Křtitele (Nová Říše)
kaple Panny Marie (Nová Říše)
kaple Povýšení sv. Kříže (Vystrčenovice)

Do farnosti patří tyto obce/části obcí:
Bohuslavice
Červený Hrádek
Dolní Vilímeč
Nová Říše
Vápovice
Vystrčenovice
Adorační den a den vzájemných modliteb farností a bohoslovců kněžského semináře:
Nová Říše  
16. května

© 2000-2024, Biskupství brněnské