Biskupství brněnské

Detail farnosti

Mikulovice u Znojma

Římskokatolická farnost Mikulovice u Znojma
v děkanství moravskokrumlovském, okres Znojmo

Adresa:
671 33 Mikulovice 141

Tel.: 603 103 053

e-mail: mikulovice@dieceze.cz

IČO: 49440764

Kostely a kaple
kostel farní sv. Petra a Pavla (GPS)
kaple Nanebevzetí Panny Marie (Vevčice)

Do farnosti patří tyto obce/části obcí:
Mikulovice
Němčičky
Rudlice
Vevčice
Výrovice
Významné dny farnosti:
23. května  Den vzájemných modliteb farností za bohoslovce
a bohoslovců za farnosti brněnské diecéze
11. března  Adorační den   

© 2000-2019, Biskupství brněnské