Biskupství brněnské

Detail farnosti

Mikulov na Moravě-sv.Václav

Římskokatolická farnost u kostela sv. Václava, Mikulov na Moravě
v děkanství mikulovském, okres Břeclav

Adresa:
Náměstí 164/4, 692 01 Mikulov

Tel.: 737 382 622

e-mail: mikulov-vaclav@dieceze.cz

WWW: http://www.farnostimikulovska.cz

IČO: 67025919

Kostely a kaple
kostel farní sv. Václava (GPS)
kostel filiální Povýšení sv. Kříže (Mikulov na Moravě) (GPS)
kaple sv. Šebestiána (Mikulov na Moravě)

Do farnosti patří tyto obce/části obcí:
Mikulov
Adorační den a den vzájemných modliteb farností a bohoslovců kněžského semináře:
Mikulov na Moravě-sv.Václav  
29. března

© 2000-2024, Biskupství brněnské