Biskupství brněnské

Detail farnosti

Mikulov na Moravě-sv.Václav

Římskokatolická farnost u kostela sv. Václava, Mikulov na Moravě
v děkanství mikulovském, okres Břeclav

Adresa:
Náměstí 4, 692 01 Mikulov

Tel.: 539 029 959

e-mail: mikulov-vaclav@dieceze.cz

WWW: http://farnostimikulovska.cz

IČO: 67025919

Kostely a kaple
kostel farní sv. Václava (GPS)
kostel filiální Povýšení sv. Kříže (Mikulov na Moravě) (GPS)
kaple sv. Šebestiána (Mikulov na Moravě)

Do farnosti patří tyto obce/části obcí:
Mikulov
Významné dny farnosti:
8. listopadu  Den vzájemných modliteb farností za bohoslovce
a bohoslovců za farnosti brněnské diecéze
29. března  Adorační den   

© 2000-2019, Biskupství brněnské