Biskupství brněnské

Detail farnosti

Milonice

Římskokatolická farnost Milonice
v děkanství slavkovském, okres Vyškov

Adresa:
683 33 Milonice 56

Tel.: 605 352 976

e-mail: milonice@dieceze.cz

WWW: http://milonice.rkf.cz

IČO: 61729736

Kostely a kaple
kostel farní sv. Petra a Pavla (GPS)
kaple sv. Jana Nepomuckého (Nesovice)
kaple sv. Rozálie (Uhřice)

Do farnosti patří tyto obce/části obcí:
Milonice
Nesovice
Uhřice
Významné dny farnosti:
8. ledna  Den vzájemných modliteb farností za bohoslovce
a bohoslovců za farnosti brněnské diecéze
30. července  Adorační den   

© 2000-2019, Biskupství brněnské