Biskupství brněnské

Detail farnosti

Mikulčice

Římskokatolická farnost Mikulčice
v děkanství hodonínském, okres Hodonín

Adresa:
696 19 Mikulčice 247

Tel.: 518 322 626

e-mail: mikulcice@dieceze.cz

IČO: 65744179

Kostely a kaple
kostel farní Nanebevzetí Panny Marie (GPS)

Do farnosti patří tyto obce/části obcí:
Mikulčice
Těšice
Významné dny farnosti:
22. října  Den vzájemných modliteb farností za bohoslovce
a bohoslovců za farnosti brněnské diecéze
3. července  Adorační den   

© 2000-2019, Biskupství brněnské