Biskupství brněnské

Detail farnosti

Mašovice

Římskokatolická farnost Mašovice
v děkanství vranovském, okres Znojmo

Adresa:
669 02 Mašovice 6

Tel.: 732 586 126

e-mail: masovice@dieceze.cz

IČO: 45659991

Kostely a kaple
kostel farní sv. Jana Křtitele (GPS)
kaple (Bezkov)
kaple sv. Jana Křtitele (Mašovice u Znojma)

Do farnosti patří tyto obce/části obcí:
Bezkov
Mašovice
Významné dny farnosti:
3. října  Den vzájemných modliteb farností za bohoslovce
a bohoslovců za farnosti brněnské diecéze
18. srpna  Adorační den   

© 2000-2019, Biskupství brněnské