Biskupství brněnské

Detail farnosti

Velké Meziříčí

Římskokatolická farnost Velké Meziříčí
v děkanství velkomeziříčském, okres Žďár nad Sázavou

Adresa:
Náměstí 18, 594 01 Velké Meziříčí

Tel.: 566 522 101

e-mail: velkemezirici@dieceze.cz

WWW: http://www.farnostvm.cz

IČO: 65760131

Kostely a kaple
kostel farní sv. Mikuláše (GPS)
kostel filiální sv. Zdislavy (Lavičky) (GPS)
kostel filiální sv. Marka (Mostiště u Velkého Meziříčí) (GPS)
kostel filiální Nejsvětější Trojice (Velké Meziříčí) (GPS)
kostel filiální sv. Kříže (Velké Meziříčí) (GPS)
kaple sv. Bartoloměje (Baliny)
kaple sv. Ladislava (Dolní Radslavice)
kaple sv. Václava + Izidora (Hrbov u Velkého Meziříčí)
kaple sv. Anny (Kúsky)
kaple sv. Anny (Lhotky u Velkého Meziříčí)
kaple sv. Jiří (Oslavice)
kaple sv. Jiří (Osové)
kaple sv. Petra (Petráveč)
kaple sv. Antonína (Velké Meziříčí)
kaple Panny Marie Bolestné (Velké Meziříčí)
kaple Svaté Rodiny (Vídeň)

Do farnosti patří tyto obce/části obcí:
Baliny
Dolní Radslavice
Hrbov
Kúsky
Lavičky
Lhotky
Martinice
Mostiště
Oslavice
Osové
Petráveč
Velké Meziříčí
Vídeň
Významné dny farnosti:
19. prosince  Den vzájemných modliteb farností za bohoslovce
a bohoslovců za farnosti brněnské diecéze
v května  Adorační den  NE Seslání Ducha Svatého 

© 2000-2019, Biskupství brněnské