Biskupství brněnské

Detail farnosti

Dyje

Římskokatolická farnost Dyje
v děkanství znojemském, okres Znojmo

Adresa:
671 25 Tasovice 191

Tel.: 604 712 015

e-mail: dyje@dieceze.cz

IČO: 65764994

Kostely a kaple
kostel farní sv. Jana Nepomuckého (GPS)

Do farnosti patří tyto obce/části obcí:
Dyje
Významné dny farnosti:
12. března  Den vzájemných modliteb farností za bohoslovce
a bohoslovců za farnosti brněnské diecéze
27. srpna  Adorační den   

© 2000-2019, Biskupství brněnské