Biskupství brněnské

Detail farnosti

Medlov nad Jihlavou

Římskokatolická farnost Medlov nad Jihlavou
v děkanství šlapanickém, okres Brno-venkov

Adresa:
671 75 Loděnice 35

Tel.: 702 192 117

e-mail: medlov@dieceze.cz

IČO: 65264517

Kostely a kaple
kostel farní sv. Bartoloměje (GPS)
kostel filiální sv. Cyrila a Metoděje (Smolín) (GPS)
kaple Panny Marie Pomocnice (Ledce u Židlochovic)

Do farnosti patří tyto obce/části obcí:
Ledce
Medlov
Smolín
Adorační den a den vzájemných modliteb farností a bohoslovců kněžského semináře:
Medlov nad Jihlavou  
11. listopadu

© 2000-2024, Biskupství brněnské