Biskupství brněnské

Detail farnosti

Medlov nad Jihlavou

Římskokatolická farnost Medlov nad Jihlavou
v děkanství modřickém, okres Brno-venkov

Adresa:
671 75 Loděnice 35

Tel.: 777 250 470

e-mail: medlov@dieceze.cz

IČO: 65264517

Kostely a kaple
kostel farní sv. Bartoloměje (GPS)
kostel filiální sv. Cyrila a Metoděje (Smolín) (GPS)
kaple Panny Marie Pomocnice (Ledce u Židlochovic)

Do farnosti patří tyto obce/části obcí:
Ledce
Medlov
Smolín
Významné dny farnosti:
8. března  Den vzájemných modliteb farností za bohoslovce
a bohoslovců za farnosti brněnské diecéze
11. listopadu  Adorační den   (nejbližší neděle po uvedeném datu)

© 2000-2019, Biskupství brněnské