Biskupství brněnské

Detail farnosti

Moravské Budějovice

Římskokatolická farnost Moravské Budějovice
v děkanství moravskobudějovickém, okres Třebíč

Adresa:
Kosmákova 72, 676 02 Moravské Budějovice

Tel.: 568 421 349

e-mail: moravskebudejovice@dieceze.cz

WWW: http://www.farnostmbudejovice.cz

IČO: 64268799

Kostely a kaple
kostel farní sv. Jiljí (GPS)
kaple Nanebevzetí Panny Marie (Jackov)
kaple sv. Jana Nepomuckého (Moravské Budějovice)
kaple sv. Anny (Moravské Budějovice)
kaple sv. Michaela (Moravské Budějovice)

Do farnosti patří tyto obce/části obcí:
Jackov
Lažínky
Moravské Budějovice
Adorační den a den vzájemných modliteb farností a bohoslovců kněžského semináře:
Moravské Budějovice  
14. února

© 2000-2024, Biskupství brněnské