Biskupství brněnské

Detail farnosti

Mrákotín

Římskokatolická farnost Mrákotín
v děkanství telčském, okres Jihlava

Adresa:
588 54 Mrákotín 19

Tel.: 566 466 051

e-mail: mrakotin@dieceze.cz

IČO: 63438691

Kostely a kaple
kostel farní sv. Jiljí (GPS)
kostel filiální sv. Jáchyma (Mrákotín u Telče) (GPS)
kaple Navštívení Panny Marie (Borovná)
kaple Navštívení Panny Marie (Hostětice)
kaple sv. Františka Serafínského (Mrákotín u Telče)
kaple sv. Cyrila a Metoděje (Řásná)
kaple Nanebevzetí Panny Marie (Sumrakov)

Do farnosti patří tyto obce/části obcí:
Borovná
Částkovice
Dobrá Voda
Hostětice
Lhotka
Mrákotín
Praskolesy
Řásná
Sumrakov
Světlá
Adorační den a den vzájemných modliteb farností a bohoslovců kněžského semináře:
Mrákotín  
25. dubna

© 2000-2024, Biskupství brněnské