Biskupství brněnské

Detail farnosti

Moravec

Římskokatolická farnost Moravec
v děkanství žďárském, okres Žďár nad Sázavou

Adresa:
592 54 Moravec 34

Tel.: 608 274 276

e-mail: moravec@dieceze.cz

IČO: 43378790

Kostely a kaple
kostel farní Nalezení sv. Kříže (GPS)
kostel filiální sv. Bartoloměje (Bobrůvka) (GPS)
kaple sv. Prokopa (Pikárec)
kaple sv. Anny + Floriána (Radkov u Moravce)

Do farnosti patří tyto obce/části obcí:
Bobrůvka
Moravec
Pikárec
Radkov
Významné dny farnosti:
31. května  Den vzájemných modliteb farností za bohoslovce
a bohoslovců za farnosti brněnské diecéze
25. května  Adorační den   

© 2000-2019, Biskupství brněnské