Biskupství brněnské

Detail farnosti

Měnín

Římskokatolická farnost Měnín
v děkanství modřickém, okres Brno-venkov

Adresa:
664 57 Měnín 73

Tel.: 547 235 385

e-mail: menin@dieceze.cz

IČO: 67027695

Kostely a kaple
kostel farní sv. Markéty (GPS)

Do farnosti patří tyto obce/části obcí:
Měnín
Významné dny farnosti:
21. února  Den vzájemných modliteb farností za bohoslovce
a bohoslovců za farnosti brněnské diecéze
24. září  Adorační den   (nejbližší neděle po uvedeném datu)

© 2000-2019, Biskupství brněnské