Biskupství brněnské

Detail farnosti

Myslibořice

Římskokatolická farnost Myslibořice
v děkanství moravskobudějovickém, okres Třebíč

Adresa:
675 60 Myslibořice 5

Tel.: 777 831 550

e-mail: mysliborice@dieceze.cz

IČO: 67006183

Kostely a kaple
kostel farní sv. Lukáše (GPS)
kaple sv. Tekly (Myslibořice)
kaple sv. Tekly (Myslibořice)

Do farnosti patří tyto obce/části obcí:
Myslibořice
Zárubice
Adorační den a den vzájemných modliteb farností a bohoslovců kněžského semináře:
Myslibořice  
11. února

© 2000-2024, Biskupství brněnské