Biskupství brněnské

Detail farnosti

Myslibořice

Římskokatolická farnost Myslibořice
v děkanství moravskobudějovickém, okres Třebíč

Adresa:
675 60 Myslibořice 5

Tel.: 568 440 334

e-mail: mysliborice@dieceze.cz

IČO: 67006183

Kostely a kaple
kostel farní sv. Lukáše (GPS)
kaple sv. Tekly (Myslibořice)
kaple sv. Tekly (Myslibořice)

Do farnosti patří tyto obce/části obcí:
Myslibořice
Zárubice
Významné dny farnosti:
15. října  Den vzájemných modliteb farností za bohoslovce
a bohoslovců za farnosti brněnské diecéze
11. února  Adorační den   (nejbližší neděle po uvedeném datu)

© 2000-2019, Biskupství brněnské