Biskupství brněnské

Detail farnosti

Malešovice

Římskokatolická farnost Malešovice
v děkanství modřickém, okres Brno-venkov

Adresa:
671 75 Loděnice 35

Tel.: 777 250 470

e-mail: malesovice@dieceze.cz

IČO: 65264291

Kostely a kaple
kostel farní sv. Štěpána (GPS)
kostel filiální Panny Marie Pomocnice (Odrovice) (GPS)

Do farnosti patří tyto obce/části obcí:
Malešovice
Odrovice
Významné dny farnosti:
24. dubna  Den vzájemných modliteb farností za bohoslovce
a bohoslovců za farnosti brněnské diecéze
14. listopadu  Adorační den   (nejbližší neděle po uvedeném datu)

© 2000-2019, Biskupství brněnské