Biskupství brněnské

Detail farnosti

Malešovice

Římskokatolická farnost Malešovice
v děkanství šlapanickém, okres Brno-venkov

Adresa:
671 75 Loděnice 35

Tel.: 702 192 117

e-mail: malesovice@dieceze.cz

IČO: 65264291

Kostely a kaple
kostel farní sv. Štěpána (GPS)
kostel filiální Panny Marie Pomocnice (Odrovice) (GPS)

Do farnosti patří tyto obce/části obcí:
Malešovice
Odrovice
Adorační den a den vzájemných modliteb farností a bohoslovců kněžského semináře:
Malešovice  
14. listopadu

© 2000-2024, Biskupství brněnské