Biskupství brněnské

Detail farnosti

Martínkov

Římskokatolická farnost Martínkov
v děkanství moravskobudějovickém, okres Třebíč

Adresa:
675 44 Martínkov 25

Tel.: 774 053 855

e-mail: martinkov@dieceze.cz

WWW: http://farnost-martinkov.cz

IČO: 64269761

Kostely a kaple
kostel farní Navštívení Panny Marie (GPS)

Do farnosti patří tyto obce/části obcí:
Martínkov
Významné dny farnosti:
29. září  Den vzájemných modliteb farností za bohoslovce
a bohoslovců za farnosti brněnské diecéze
10. února  Adorační den   (nejbližší neděle po uvedeném datu)

© 2000-2019, Biskupství brněnské