Biskupství brněnské

Detail farnosti

Mutěnice

Římskokatolická farnost Mutěnice
v děkanství hodonínském, okres Hodonín

Adresa:
Farní 98, 696 11 Mutěnice

Tel.: 513 033 210

e-mail: mutenice@dieceze.cz

WWW: http://farnostmutenice.cz

IČO: 65744438

Kostely a kaple
kostel farní sv. Kateřiny (GPS)
kaple sv. Rocha (Mutěnice)

Do farnosti patří tyto obce/části obcí:
Mutěnice
Významné dny farnosti:
22. října  Den vzájemných modliteb farností za bohoslovce
a bohoslovců za farnosti brněnské diecéze
15. srpna  Adorační den   

© 2000-2019, Biskupství brněnské