Biskupství brněnské

Detail farnosti

Modřice

Římskokatolická farnost Modřice
v děkanství modřickém, okres Brno-venkov

Adresa:
Masarykova 147, 664 42 Modřice

Tel.: 737 588 794

e-mail: modrice@dieceze.cz

IČO: 65265891

Kostely a kaple
kostel farní sv. Gottharda (GPS)
kostel filiální sv. Markéty (Přízřenice) (GPS)
kaple sv. Václava (Modřice)

Do farnosti patří tyto obce/části obcí:
Brno-jih (Přízřenice)
Modřice
Významné dny farnosti:
8. června  Den vzájemných modliteb farností za bohoslovce
a bohoslovců za farnosti brněnské diecéze
18. listopadu  Adorační den   

© 2000-2019, Biskupství brněnské