Biskupství brněnské

Detail farnosti

Brno-Lískovec

Římskokatolická farnost u kostela sv. Jana Nepomuckého, Brno-Lískovec
v děkanství brněnském, okres Brno-město

Adresa:
Elišky Přemyslovny 27, 625 00 Brno, Starý Lískovec

Tel.: 547 246 575

e-mail: brno-liskovec@dieceze.cz

WWW: http://www.farnostliskovec.cz

IČO: 64327728

Kostely a kaple
kostel farní sv. Jana Nepomuckého (GPS)
kaple (Bohunice)

Do farnosti patří tyto obce/části obcí:
Brno-Bohunice
Brno-Starý Lískovec
Významné dny farnosti:
15. února  Den vzájemných modliteb farností za bohoslovce
a bohoslovců za farnosti brněnské diecéze
v listopadu  Adorační den  NE Krista Krále 

© 2000-2019, Biskupství brněnské