Biskupství brněnské

Detail farnosti

Brno-Lískovec

Římskokatolická farnost u kostela sv. Jana Nepomuckého, Brno-Lískovec
v děkanství brněnském, okres Brno-město

Adresa:
Elišky Přemyslovny 27, 625 00 Brno, Starý Lískovec

Tel.: 547 246 575

e-mail: brno-liskovec@dieceze.cz

WWW: http://www.farnostliskovec.cz

IČO: 64327728

Kostely a kaple
kostel farní sv. Jana Nepomuckého (GPS)
kaple (Bohunice)

Do farnosti patří tyto obce/části obcí:
Brno-Bohunice
Brno-Starý Lískovec
Adorační den a den vzájemných modliteb farností a bohoslovců kněžského semináře:
Brno-Lískovec  neděle mezi 20. 11. a 26. 11.

© 2000-2024, Biskupství brněnské