Biskupství brněnské

Detail farnosti

Červená Lhota

Římskokatolická farnost Červená Lhota
v děkanství třebíčském, okres Třebíč

Adresa:
675 07 Červená Lhota 27

Tel.: 736 607 291

e-mail: cervenalhota@dieceze.cz

WWW: http://farnost-cervena-lhota1.webnode.cz

IČO: 64269361

Kostely a kaple
kostel farní sv. Vavřince (GPS)
kaple sv. Antonína (Okřešice u Třebíče)

Do farnosti patří tyto obce/části obcí:
Budíkovice
Čechtín
Červená Lhota
Číhalín
Okřešice
Významné dny farnosti:
11. června  Den vzájemných modliteb farností za bohoslovce
a bohoslovců za farnosti brněnské diecéze
13. července  Adorační den   

© 2000-2019, Biskupství brněnské