Biskupství brněnské

Detail farnosti

Letonice

Římskokatolická farnost Letonice
v děkanství slavkovském, okres Vyškov

Adresa:
Osvobození 120, 683 35 Letonice

Tel.: 517 380 046

e-mail: letonice@dieceze.cz

WWW: http://farnost.katolik.cz/letonice

IČO: 61729809

Kostely a kaple
kostel farní sv. Mikuláše (GPS)
kaple Panny Marie Bolestné (Letonice)
kaple Panny Marie Bolestné (Letonice)

Do farnosti patří tyto obce/části obcí:
Letonice
Významné dny farnosti:
11. ledna  Den vzájemných modliteb farností za bohoslovce
a bohoslovců za farnosti brněnské diecéze
16. července  Adorační den   

© 2000-2019, Biskupství brněnské