Biskupství brněnské

Detail farnosti

Lužice u Hodonína

Římskokatolická farnost Lužice u Hodonína
v děkanství hodonínském, okres Hodonín

Adresa:
Velkomoravská 249, 696 18 Lužice

Tel.: 607 529 542

e-mail: luzice@dieceze.cz

WWW: http://luzice.farnost.cz

IČO: 65744161

Kostely a kaple
kostel farní sv. Cyrila a Metoděje (GPS)

Do farnosti patří tyto obce/části obcí:
Lužice
Významné dny farnosti:
23. října  Den vzájemných modliteb farností za bohoslovce
a bohoslovců za farnosti brněnské diecéze
4. července  Adorační den   

© 2000-2019, Biskupství brněnské