Biskupství brněnské

Detail farnosti

Horní Slatina

Římskokatolická farnost Horní Slatina
v děkanství telčském, okres Jindřichův Hradec

Adresa:
380 01 Horní Slatina 1

Tel.: 384 495 111

e-mail: hornislatina@dieceze.cz

IČO: 60818581

Kostely a kaple
kostel farní sv. Jiljí (GPS)
kaple sv. Matouše (Budíškovice)
kaple Panny Marie (Budíškovice)
kaple sv. Václava (Chotěbudice)
kaple Panny Marie (Jersice)
kaple sv. Františka z Assisi (Vesce u Dačic)

Do farnosti patří tyto obce/části obcí:
Budíškovice
Horní Slatina
Chotěbudice
Jersice
Vesce
Významné dny farnosti:
6. listopadu  Den vzájemných modliteb farností za bohoslovce
a bohoslovců za farnosti brněnské diecéze
29. ledna  Adorační den   (nejbližší neděle po uvedeném datu)

© 2000-2019, Biskupství brněnské