Biskupství brněnské

Detail farnosti

Horní Slatina

Římskokatolická farnost Horní Slatina
v děkanství telčském, okres Jindřichův Hradec

Adresa:
380 01 Horní Slatina 1

Tel.: 737 647 314

e-mail: hornislatina@dieceze.cz

IČO: 60818581

Kostely a kaple
kostel farní sv. Jiljí (GPS)
kaple Panny Marie (Budíškovice)
kaple sv. Matouše (Budíškovice)
kaple sv. Václava (Chotěbudice)
kaple Panny Marie (Jersice)
kaple sv. Františka z Assisi (Vesce u Dačic)

Do farnosti patří tyto obce/části obcí:
Budíškovice
Horní Slatina
Chotěbudice
Jersice
Vesce
Adorační den a den vzájemných modliteb farností a bohoslovců kněžského semináře:
Horní Slatina  
29. ledna

© 2000-2024, Biskupství brněnské