Biskupství brněnské

Detail farnosti

Dolní Loučky

Římskokatolická farnost Dolní Loučky
v děkanství tišnovském, okres Brno-venkov

Adresa:
594 55 Dolní Loučky 1

Tel.: 736 529 307

e-mail: dolniloucky@dieceze.cz

IČO: 48899283

Kostely a kaple
kostel farní sv. Martina (GPS)
kostel filiální sv. Jiljí (Újezd u Tišnova) (GPS)
kaple sv. Anny (Jilmoví)

Do farnosti patří tyto obce/části obcí:
Boudy
Dolní Loučky
Horní Loučky
Jilmoví
Řikonín
Střemchoví
Újezd u Tišnova
Významné dny farnosti:
23. června  Den vzájemných modliteb farností za bohoslovce
a bohoslovců za farnosti brněnské diecéze
25. září  Adorační den   

© 2000-2019, Biskupství brněnské