Biskupství brněnské

Detail farnosti

Lukov u Znojma

Římskokatolická farnost Lukov u Znojma
v děkanství vranovském, okres Znojmo

Adresa:
669 02 Lukov 65

Tel.: 722 752 154

e-mail: lukovuznojma@dieceze.cz

WWW: http://www.fatym.com

IČO: 65841379

Kostely a kaple
kostel farní sv. Jiljí (GPS)
kostel filiální Nanebevzetí Panny Marie (Milíčovice) (GPS)
kaple Panny Marie Bolestné (Podmolí)

Do farnosti patří tyto obce/části obcí:
Lukov
Milíčovice
Podmolí
Významné dny farnosti:
14. března  Den vzájemných modliteb farností za bohoslovce
a bohoslovců za farnosti brněnské diecéze
3. října  Adorační den   

© 2000-2019, Biskupství brněnské