Biskupství brněnské

Detail farnosti

Loděnice u Moravského Krumlova

Římskokatolická farnost Loděnice u Moravského Krumlova
v děkanství moravskokrumlovském, okres Brno-venkov

Adresa:
671 75 Loděnice 35

Tel.: 777 250 470

e-mail: lodenice@dieceze.cz

IČO: 49440730

Kostely a kaple
kostel farní sv. Markéty (GPS)
kostel filiální sv. Cyrila a Metoděje (Jezeřany) (GPS)

Do farnosti patří tyto obce/části obcí:
Jezeřany-Maršovice
Loděnice
Šumice
Významné dny farnosti:
20. června  Den vzájemných modliteb farností za bohoslovce
a bohoslovců za farnosti brněnské diecéze
19. srpna  Adorační den   (nejbližší neděle po uvedeném datu)

© 2000-2019, Biskupství brněnské