Biskupství brněnské

Detail farnosti

Litohoř

Římskokatolická farnost Litohoř
v děkanství moravskobudějovickém, okres Třebíč

Adresa:
675 44 Litohoř 99

Tel.: 560 000 373

e-mail: litohor@dieceze.cz

WWW: http://farnostzeletava.cz

IČO: 67006167

Kostely a kaple
kostel farní sv. Jana Nepomuckého (GPS)

Do farnosti patří tyto obce/části obcí:
Litohoř
Adorační den a den vzájemných modliteb farností a bohoslovců kněžského semináře:
Litohoř  
4. února

© 2000-2024, Biskupství brněnské