Biskupství brněnské

Detail farnosti

Litohoř

Římskokatolická farnost Litohoř
v děkanství moravskobudějovickém, okres Třebíč

Adresa:
675 44 Litohoř 99

Tel.: 731 677 739

e-mail: litohor@dieceze.cz

WWW: http://www.farnostbabice.com

IČO: 67006167

Kostely a kaple
kostel farní sv. Jana Nepomuckého (GPS)

Do farnosti patří tyto obce/části obcí:
Litohoř
Významné dny farnosti:
16. října  Den vzájemných modliteb farností za bohoslovce
a bohoslovců za farnosti brněnské diecéze
4. února  Adorační den   

© 2000-2019, Biskupství brněnské