Biskupství brněnské

Detail farnosti

Letovice

Římskokatolická farnost Letovice
v děkanství boskovickém, okres Blansko

Adresa:
Pod kostelem 3, 679 61 Letovice

Tel.: 516 474 165

e-mail: letovice@dieceze.cz

WWW: http://farnostletovice.cz

IČO: 62075896

Kostely a kaple
kostel farní sv. Prokopa (GPS)
kostel filiální sv. Jiří (Kochov) (GPS)
kostel klášterní sv. Václava (Letovice)
kaple sv. Jana Křtitele (Jasinov)
kaple sv. Maří Magdalény (Meziříčko u Letovic)
kaple (Míchov u Boskovic)
kaple (Novičí)
kaple (Skrchov)
kaple Nejsvětější Trojice (Slatinka)
kaple sv. Jana Nepomuckého (Třebětín u Letovic)

Do farnosti patří tyto obce/části obcí:
Babolky
Borová
Jasinov
Kladoruby
Kněževísko
Kochov
Lazinov
Letovice
Lhota
Meziříčko
Míchov
Novičí
Ořechov
Podolí
Skrchov
Slatinka
Třebětín
Zábludov
Adorační den a den vzájemných modliteb farností a bohoslovců kněžského semináře:
Letovice  
2. ledna

© 2000-2024, Biskupství brněnské