Biskupství brněnské

Detail farnosti

Dlouhá Lhota

Římskokatolická farnost Dlouhá Lhota
v děkanství blanenském, okres Blansko

Adresa:
679 71 Dlouhá Lhota 1

Tel.: 605 728 515

e-mail: dlouhalhota@dieceze.cz

IČO: 65336313

Kostely a kaple
kostel farní sv. Bartoloměje (GPS)
kaple Nanebevzetí Panny Marie (Brťov u Černé Hory)
kaple Nejsvětější Trojice (Býkovice)
kaple sv. Anny (Jeneč)

Do farnosti patří tyto obce/části obcí:
Brťov-Jeneč
Býkovice
Dlouhá Lhota
Jeneč
Adorační den a den vzájemných modliteb farností a bohoslovců kněžského semináře:
Dlouhá Lhota  
30. prosince

© 2000-2024, Biskupství brněnské